Description

    Żednia to mała wieś w Puszczy Knyszyńskiej, przy drodze powiatowej 686. Kiedyś ważny punkt na kolejowej mapie, ale o tym możecie się dowiedzieć z innych keszy. Dziś to kilkanaście zamieszkałych domów, malowniczo rozrzuconych wśród lasów Puszczy Knyszyńskiej. Być może z powodu dobrego połączenia kolejowego to na terenie Żedni powołano nadleśnictwo. Pierwszym nadleśniczym został inż. Sylwester Michałowski. W latach 60-tych XXw. zbudowano kompleks budynków biurowych, gospodarczych i mieszkalnych służących pracownikom lasu. Siedzibę nadleśnictwa mija się dziś po lewej jadąc główną drogą z Białegostoku do Michałowa. Zresztą tuż obok założyłem kesza. 

    Krótką charakterystykę nadleśnictwa można znaleźć na mapie turystycznej wydanej przez "media regionalne" na Międzynarodowy Rok Lasów w 2011r. Zacytuję w całości "Nadleśnictwo Żednia pełni opiekę nad lasami położonymi na wschód od Białegostoku. Obszar Nadleśnictwa od południa określa zbiornik Siemianówka i rzeka Narew, a na północy granicę Nadleśnictwa wyznacza rzeka Supraśl. Przed tysiącami lat zlodowacenie środkowopolskie ukształtowało na tym obszarze urozmaicony krajobraz wzniesień, wąwozów i dolinek, którymi toczą swe wody niewielkie rzeczki: Płoska, Starzynka, Świnobródka i Jałówka. W obniżeniach terenu występują liczne źródliska i siedliska bagienne. Na tak ukształtowanym terenie dominują bory sosnowe, tworząc mozaikę z rzadziej spotykanymi tu świerczynami i brzezinami. W Nadleśnictwie Żednia występuja siedliska cenne przyrodniczo. Są one chronione m.in. jako rezerwaty przyrody Gorbacz i Las Cieliczański. Północna częśc terenów nadleśnictwa znajduje sie w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, a część południowa częściowo wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu doliny Narwi. Ponadto przez teren nadleśnictwa przebiegają granice dwóch obszarów wchodzących w skład europejskiej sieci ekologicznej Natura2000: chroniącej ptaki Ostoi Knyszyńskiej na północy, a na południu Doliny Górnej Narwi - obszaru ochrony zarówno siedlisk jak i ptactwa."

 

Kesz to większe mikro. W środku tylko logbook i ołówek, ale jak ktoś ma ochotę to może tam dorzucić np niewielkie geokrety.

Opis skrzynki pochodzi z serwisu Opencaching.PL.

Log entries
 • There are no logentries yet
Photos
Information
05.03.2018 (05.03.2018)
Cache nameWKPB2 Żednia
Hintpatrz atrybuty
CountryPoland
GridsquareJJ00AA00AA
Latitude0.000000
Longitude0.000000
DifficultyEasy
TerrainHandicapped accessible
Logger
Empty
Rate
0 votes
Recommend

Geocaching of a different kind

 • 01
  SOTA Caches

  Log your SOTA activations on APRS Caching too

 • 02
  APRS Caches

  Weather stations, digipeaters, and iGates - turn your APRS stations into APRS Caches

 • 03
  Living APRS Caches

  Even you are able to turn into a living APRS Cache

 • 04
  Geo Caches

  Log your OpenCaching finds with your APRS enabled device