Description

 

Skrzynka jest częścią Projeku PL wspólnego przedsięwzięcia Etna&Mars, Art_noise i Reniusi

Kraków - miasto, którego - mamy nadzieję - nikomu przedstawiać nie trzeba.

Keszynka jest wspólnym przedsięwzięciem krakowskich keszerów: Elales, Kasiorek, Bogobig, Chat Noir, Łza+Ela (drużyna MTB). Dzięki owocnej współpracy, powstał quiz którego zadaniem jest reprezentować nasze miasto w Projekcie PL i strzec współrzędnych finałowych kesza.

 zagadka Elales:

Pobierzzagadka Kasiorka:  Ludziki to turyści słuchający hejnału z wieży mariackiej. Na chwilę jednak oderwali się od swojego zajęcia, aby pomóc Wam rozwiązać nasz quiz. Każdy z turystów ma swój numerek. Dzięki tej kolejności otrzymasz hasło. Każdej literce hasła należy przypisać jej numer z alfabetu, np. a=1, b=2, c=3 itd. Następnie wszystkie otrzymane liczby należy zsumować. W ten sposób otrzymasz liczbę, która jest rozwiązaniem tej części naszego quizu. Każdy ludzik reprezentuję jedną literę.


zagadka Bogobiga:

Pytanie Smoka Wawelskiego.

  Arooooaaoorręroaoooaao aoooooaoa oaorraorrś orooaorro raa roarrorooorrąoor oaoraaorroaaśoororroaa oorrraroaoaaarroaorraorroaarooroarroaao aroorroaaarrraaroorrarroaao arraaraoaror aroaaroao aaoorrooorooroaaar aaaooooaooororrąoroaaaęaororr Roaoooroaoooarrrrarro. Rooroaarrooożaaaorraoa oorrrarorraaoooaooąoorrro aaaooo raaorroaażrro Oraoaaaooaaaooołaarraaoaaaoo aoaaarśoororraarłooo Aaooooarrorroooooraoaorroaaoroaar oaoaarrooroaarrrraoaaoroł raaarraaroroooo. Raa aroaararrę aarrooroaarrrraoaaoroł aaoorroaaroorraaoaooońooróraa, aoaroaóarrrrarro rraoaoążrroaororr rraoooaaoaoaaaaąć ooaarroooaaorro aaoorroaaaoorooaoaorroaa, aoooaaoaoaaaoooaoa aaaorraao rooaoaaarńoorrrarroł oroarroooć, oaoaarrooorręorołooo oroaar roaoooroaoooarrrooaoaooo rooroaarrrraooołooo. Aaaooo arooooaaoorrąroaaoaę roaoaaoroaar raarrooaooooarrrraoaaaaaorrooo aaooaaaoraaroaoorrooo aoororż rraoooraaroorraoaa rorarrrroraaooo rooorrę raa roarroaao aaoorroaaaooroooorror, raa aoaroaóarrrroaao oaorraorroaaaoraaarro rooroaarrooożaaaorraoa rraoooaoaaarńoorrrarroaor aooą aaaooooroaoroaa raaorroaaaoroaa raaorroaaaoaóraa roaoaaaaoror. Orr aoooaaroorraoorrraoaa aaoaaraoooaa arorroroaoooaaaorroaa: Aoooooaoaaar żoaa aoooaarooroaoaaaao rraooo aarooaroorraoaaarraaarro ooarro aarrooaarooaorrśoororroaa rooaroarroooraaoaorraorrć, aroaarraaorroaaoaorraoororroaa aaoorr aroarraarroorraę orraoroaa roooororaaaroaoóraa aroarraarraaooooaorraorr oaoaar orrrraoaooaaooaaoaorr rooaoaąoao oroarroooaaarro aoooaarooroa oraoaaaooaaaoooł aaooooarrorroooooraoaorr? Aroaarrraoaoarroooraaorroooaao rooaaoooooorrraaaaorroaa. 

Pomoże tłumaczenie na instrument dęty:
r=f
o=m
a=pzagadka Chat Noir:


Z ktorego okna hejnalista rozpoczyna granie hejnalu?zagadka MTB-owców (Łzy i Eli):


Przemnóż przez tyle, ile razy strażak wchodzi na solo w ciągu jednej pełnej doby. (np. od 0:00 - 23:59)


KRA = [Kasiorek] * 5 + [Chat Noir] * 8 + 42 - [MTBowcy]

KÓW = [Elales] - 2 * [MTBowcy] - 99 - [Bogobig] * 3 + [Kasiorek]

N 50°43.KRA E18°46.KÓW


Opis skrzynki pochodzi z serwisu Opencaching.PL.

Log entries
 • There are no logentries yet
Photos
Information
21.11.2017 (21.11.2017)
Cache nameProjekt PL - Kraków
CountryPoland
GridsquareJJ00AA00AA
Latitude0.000000
Longitude0.000000
DifficultyEasy
TerrainHandicapped accessible
Logger
Empty
Rate
0 votes
Recommend

Geocaching of a different kind

 • 01
  SOTA Caches

  Log your SOTA activations on APRS Caching too

 • 02
  APRS Caches

  Weather stations, digipeaters, and iGates - turn your APRS stations into APRS Caches

 • 03
  Living APRS Caches

  Even you are able to turn into a living APRS Cache

 • 04
  Geo Caches

  Log your OpenCaching finds with your APRS enabled device