Description

HISTORIA KŁODZKA

Kłodzko, największe miasto ziemi kłodzkiej, stanowi centrum regionu o charakterze typowo turystycznym i wypoczynkowym. Na atrakcyjność miasta wpływają: doskonałe położenie komunikacyjne, będące dobrą bazą wypadową dla turystów udających się na położone w pobliżu szlaki górskie czy zimą do ośrodków sportów zimowych, znajdujące się w niedalekiej odległości znane uzdrowiska, fascynująca historia, liczne zabytki, jak również ciekawa i różnorodna oferta kulturalna.


W ciągu tysiąclecia Kłodzkiem rządzili Przemyślidzi, Luksemburgowie, Piastowie śląscy, Habsburgowie, Hohenzollernowie. Miasto należało do Czechów, Niemców i  Polaków. Historyczne początki Kłodzka sięgają X wieku. Kosmas, kronikarz czeski pisze, że już w 981 r. był tu gród, położony na Górze Fortecznej, zwanej też Górą Zamkową, przy szlaku handlowym będącym jedną z odnóg szlaku bursztynowego, wiodącego z południa Europy nad Bałtyk.

 

 

Poniżej grodu powstały dwa podgrodzia, z czasem przekształcając się w miasto. W XI i XII w. gród był powodem zatargów między władcami polskimi i czeskimi. Zakończył je układ pokojowy (1137 r.), a ziemia kłodzka na długo stała się częścią Czech. Była sprzedawana, zastawiana lub oddawana w lenno, stanowiąc odrębną jednostkę administracyjną, luźno związaną z państwem czeskim. Choć nie zachował się dokument lokacyjny Kłodzka, to przyjmuje się, że lokacja nastąpiła w l. 1253-1278. Panujący w tym czasie król czeski Przemysł Otokar II, nadał Kłodzku herb – wspiętego na tylnych łapach lwa z rozdwojonym ogonem i koroną na głowie. Już w XIII, a potem w XIV w., do Kłodzka zaczynają przybywać osadnicy niemieccy, zmieniając tym samym skład narodowościowy mieszkańców Kłodzka.

W średniowieczu Kłodzko, dzięki przywilejom nadawanym kupcom i rzemieślnikom, rozwija się bardzo prężnie stając się ważnym ośrodkiem rzemiosła i handlu. Pod koniec XII w. do Kłodzka przybywają joannici. Zajmują się pracą duszpasterską i zakładają pierwszą na ziemi kłodzkiej szkołę. W połowie XIII w. franciszkanie, na tzw. Wyspie Piasek, budują kościół i klasztor. Gdy arcybiskup praski – Arnošt z Pardubic - sprowadza do Kłodzka w 1350 r. kanoników regularnych, fundując im kościół i klasztor u stóp Góry Zamkowej, miasto staje się ważnym w regionie centrum kultury.

 

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

 

 

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

 

Okresy rozwoju Kłodzka zakłócane są licznymi wojnami. Miasto ponosi wiele zniszczeń w trakcie wojen husyckich (I połowa XV w.), potem wojny o koronę czeską w II połowie XV w., w trakcie wojny trzydziestoletniej (I połowa XVII w.) i wojen śląskich (XVIII w.). Obok tego Kłodzko często nawiedzają klęski żywiołowe: pożary, powodzie, klęski nieurodzaju, głodu i epidemie.  

Ważnym wydarzeniem w dziejach regionu jest nadanie Kłodzczyźnie, w 1459 r., przez Jerzego z Podiebradów, króla Czech i pana ziemi kłodzkiej, statusu samodzielnego hrabstwa.

W XVI w. Kłodzko, wraz z całymi Czechami, zostaje włączone do dziedzicznych posiadłości Habsburgów. Następują też poważne przeobrażenia w życiu religijnym – na ziemię kłodzką wkracza reformacja i już pod koniec XVI w. luteranie stanowią tu zdecydowaną większość. To bardzo korzystny okres w dziejach Kłodzka. Następuje przebudowa miasta - ratusza, kamieniczek, murów obronnych. Rozwija się produkcja sukna, handel, kowalstwo i piwowarstwo. Kres prospericie kładzie wojna trzydziestoletnia (1618-1648), doprowadzając na wiele lat do upadku gospodarczego miasta.        

W trakcie trwającej kontrreformacji do Kłodzka przybywają jezuici. Budują kolegium (dziś gmach klasztoru i LO) i konwikt (obecnie siedziba Muzeum Ziemi Kłodzkiej), przebudowują, w duchu baroku, kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Modernizację przechodzą też budowle świeckie. Pejzaż miasta wzbogaca się o liczne figury świętych, ustawiane na mostach, placach, przy drogach.

Po wojnach śląskich Kłodzko, oderwane od monarchii habsburskiej, znalazło się w granicach Prus. Następuje intensywny rozwój miasta i modernizacja twierdzy. W 1807 r., w trakcie wojen napoleońskich, Kłodzko oblegają Francuzi. Mimo kapitulacji miasto, po podpisaniu rozejmu prusko-francuskiego, pozostaje w państwie pruskim.

W  II połowie XIX w. Kłodzko przeżywa rozkwit gospodarczy, szczególnie intensywny gdy twierdza traci swe militarne znaczenie i gdy w 1877 r. zniesiony zostaje zakaz budowlany w rejonie fortecznym. W l. 1880-1911 następuje rozbiórka bram miejskich i części murów obronnych otaczających miasto. Powstają nowe przedmieścia, elektrownia miejska i wiele  obiektów użyteczności publicznej, wznoszonych w modnych wówczas stylach historyzujących, jak np. gmach poczty, sądu, banku. Następuje rozwój przemysłu, do Kłodzka dociera kolej, coraz intensywniej rozwija się ruch turystyczny.

W trakcie I i II wojny światowej Kłodzko uniknęło zniszczeń, a na skutek decyzji zwycięskich mocarstw w 1945 r. znalazło się w granicach państwa polskiego.

Kłodzko posiada imponującą liczbę zabytków architektury. Jedną z największych atrakcji jest twierdza posadowiona na Górze Fortecznej, powstała na miejscu warownego grodu, most gotycki z XIV w., który zdobią, pochodzące z XVII-XVIII, figury świętych, przepiękny gotycko-barokowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Ozdobą jest rynek, zabudowany pochodzącymi z różnych wieków kamieniczkami, kolumna maryjna z 1680 r., barokowa fontanna z XVII/XVIII w., ratusz wybudowany w miejsce spalonego w II połowie XIX w., wąskie, pełne uroku uliczki.

Niezwykłych wrażeń dostarcza zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej, o długości ok. 600 m, będącej pamiątką po kilkukondygnacyjnych wyrobiskach korytarzowo-komorowych przekopanych pod miastem przez mieszkańców Kłodzka. W czasach pokoju piwnice wykorzystywano jako magazyny, w czasie wojen jako schrony. Wielowiekowe zaniedbania doprowadziły, w l. 50. XX w., do katastrofy budowlanej. Dzięki wiele lat trwającej akcji ratunkowej zabezpieczono podziemne korytarze i komory, a efektem prac ekipy ratunkowej jest trasa rozciągająca się pod śródmieściem miasta, która w l. 2010-2011 przeszła gruntowną modernizację. Wyremontowana i zaadoptowana pod względem multimedialnym jest dużą atrakcją turystyczną.

Fascynująca historia Kłodzka, obfitość zabytków, pełne zieleni tereny rekreacyjne, a przy tym niezwykle bogata oferta kulturalna i rekreacyjna, przyciągają swoją atrakcyjnością wielu turystów odwiedzających to  miasto, często określane jako magiczne.

{ żródło historii: http://www.klodzko.pl/pl/o-klodzku/historia-miasta ]

O skrzynce: 

Aby dowiedzieć się jakie są właściwe współrzędne rozwiąż poniższą łamigłówkę.

 

łamigłówka:

N 50° aa.aaa E 016°bb.bbb

aa.aaa= jeżli 70 km 70 m 7 dm = 7 007 700 to aa.aaa= 15.278, jeżeli wynik tego działania jest inny to aa.aaa= 26.268

bb.bbb= jeżeli 7 km 7 dm 7 cm = 7 000 770 mm to bb.bbb= 38.963, jeżeli wynik tego działania jest inny to bb.bbb= 55.179

Opis skrzynki pochodzi z serwisu Opencaching.PL.

Log entries
 • There are no logentries yet
Information
07.03.2018 (07.03.2018)
Cache namePoszukiwanie #05
Hintkrzak ozdobny
CountryPoland
GridsquareJJ00AA00AA
Latitude0.000000
Longitude0.000000
DifficultyEasy
TerrainHandicapped accessible
Logger
Empty
Rate
0 votes
Recommend

Geocaching of a different kind

 • 01
  SOTA Caches

  Log your SOTA activations on APRS Caching too

 • 02
  APRS Caches

  Weather stations, digipeaters, and iGates - turn your APRS stations into APRS Caches

 • 03
  Living APRS Caches

  Even you are able to turn into a living APRS Cache

 • 04
  Geo Caches

  Log your OpenCaching finds with your APRS enabled device