Description

Publiczna Szkoła w roku 2003 obchodziła swoje 40-lecie.
Do szkoły uczęszcza ok. 160 uczniów z miejscowości Kurznie ,Kuźnica Katowska i Karłowice.

Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych szkoła prowadzi szeroki wachlarz zajęć nadobowiązkowych, w których uczestniczą wszyscy zainteresowani uczniowie.
Placówka nasza promuje wszechstronny rozwój osobowości ucznia poprzez różnego rodzaju zajęcia typu kółka zaintersowań: polonistyczne, historyczne, teatralne, informatyczne, czytelniczo-medialne, językowe, korekcyjno-kompensacyjne, gry i zabawy, SKS, gimnastyka korekcyjna oraz zespoły wyrównawcze z języka polskiego i matematyki .
Placówka może się poszczycić gabinetem logopedycznym, który obejmuje wszechstronną pomocą uczniów z dysfunkcjami logopedycznymi.
Uczniowie mają również możliwość nauki języka angielskiego oraz niemieckiego.
Dzięki pomocy Rady Rodziców,Rady Pedagogicznej, Wójta Gminy i Radzie Sołeckiej zaadaptowano pomieszczenia oraz pozyskano środki na pełne wyposażenie pracowni komputerowej wraz z siecią internetową, tworząc jednocześnie odrębne pomieszczenie ze stanowiskiem komputerowym do dyspozycji nauczycieli. 
Pracownia komputerowa dysponuje komfortowymi warunkami do pracy przy 10 stanowiskach komputerowych .

Niewątpliwym atutem szkoły jest fakt, iż nadal pracuje świetlica szkolna oraz stołówka, której koszty funkcjonowania pokrywa organ prowadzący -Urząd Gminy.
Dzięki staraniom i pomocy finansowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje w placówce świetlica socjoterapeutyczna, w której zajęcia przyczyniają się do pozytywnych zmian w zachowaniu uczniów, otwarcia na problemy innych oraz samoakceptacji.
Kolejnym naszym sukcesem jest nawiązanie partnerskich stosunków z trzema niemieckimi placówkami szkolnymi w ramach integracji europejskiej.
Tradycją szkoły stały się cykliczne spotkania opłatkowe przyszłych absolwentów szkoły.
Dzięki zaangażowaniu i ogromnej życzliwości rodziców naszego lokalnego środowiska do tradycji szkolnej weszła również organizacja festynów środowiskowych promujących dorobek szkoły, umiejętności uczniów, promocję lokalnych twórców ludowych, młodych talentów, zespołów folklorystycznych z uwzględnieniem zdrowego stylu życia, pozbawionego wszelkich uzależnień.
Wszelkie nasze działania dydaktyczno-wychowawcze, ujmujące spotkania z osobami zasłużonymi dla środowiska lokalnego, współpraca z organizacjami, władzami lokalnymi, zmierzają do ukształtowania kompetentnego absolwenta posługującego się techniką komputerową, językami obcymi, który będzie świadomie i aktywnie uczestniczył w życiu rodzinnym, wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego.

UWAGA. Na logbooku znajduje  się litera z liczbą, niezbędną do odnalezienia skrytki finałowej Karłowice Zamek. Zapisz ją koniecznie.

Skrzynka w pewnej odległości od samej szkoły

Opis skrzynki pochodzi z serwisu Opencaching.PL.

Log entries
 • There are no logentries yet
Information
07.03.2018 (07.03.2018)
Cache nameKARŁOWICE SZKOŁA
CountryPoland
GridsquareJJ00AA00AA
Latitude0.000000
Longitude0.000000
DifficultyEasy
TerrainHandicapped accessible
Logger
Empty
Rate
0 votes
Recommend

Geocaching of a different kind

 • 01
  SOTA Caches

  Log your SOTA activations on APRS Caching too

 • 02
  APRS Caches

  Weather stations, digipeaters, and iGates - turn your APRS stations into APRS Caches

 • 03
  Living APRS Caches

  Even you are able to turn into a living APRS Cache

 • 04
  Geo Caches

  Log your OpenCaching finds with your APRS enabled device