Description

Grodzisko koło wsi Tarczyny, nad jeziorem Grądy jest tajemniczym miejscem, choć wyraźnie widać, że miejsce jest historyczne. Internet właściwie milczy na jego temat, jedyna wzmianka została napisana przez mojego ojca na podstawie pikniku archeologicznego, który odbył się w okolicy grodziska w roku 2001. Cytując:

"Grodzisko, zwane podobno Starym Szańcem, jest dość niezwykłe. Całkiem szerokie i okrągłe u podstawy, znacznie zwęża się ku górze wysokiego do 15 m wału, którego korona – nieregularnie owalna – obejmowałaby bardzo mały majdan. Obejmowałaby, gdyby on tam był! Tymczasem, zamiast majdanu rozpościera się przed nami strome zapadlisko wałów, upodabniając wnętrze grodziska do wulkanicznego leja. Co więcej, znaczną część owego leja zajmuje pagórkowaty nasyp, stykający się z wałem częścią swojego obwodu. O ile obecny wygląd odpowiada oryginalnemu, należałoby stanowczo wykluczyć nie tylko mieszkalną, ale i refugialną funkcję grodziska. Oczywiście nadawałoby by się ono świetnie i jedynie do odprawiania obrzędów, zapewne na wewnętrznym nasypie, wyśmienicie widocznym z dowolnego miejsca na szczycie wałów.

 

W sierpniu 2001 r. odwiedziłem tam zorganizowany przez władze lokalne, TV Polską i lokalnych wydawców prasy "piknik archeologiczny". Pokazano tam m.in. stanowisko archeologiczne zlokalizowane ok. 100 m od grodziska nad jeziorem. Archeolodzy, którzy pracowali przy tym stanowisku wyjaśniali, ze odkryto tu wioskę, która w różnych okresach składała się z kilku lub kilkunastu domostw. Funkcją tej wioski to służenie mieszkańcom grodziska. Rzeczywiście widzieliśmy tam ładnie odsłonięte palenisko, przygotowane przekroje warstwy kulturowej wraz z powtykanymi jak rodzynki w ciasto fragmentami glinianych garnków.

 

Grodzisko wznosi się u nasady cypla nad Jez. Grądy, naprzeciwko wsi o tejże nazwie. Od lądu oddziela je głęboka fosa, a trafić tu można polnymi drogami zarówno z Tarczyn jak i z Grądów. Datowane jest na XI-XII w. n.e. i podobno stanowi rezerwat archeologiczny, ale w terenie nijak nie oznaczony." [źródło: http://www.kamienne.org.pl/kamienne/Prusy/tarczyny.htm]

Piknik odbył się także rok później, w 2002, relację można znaleźć tutaj: http://www.tc.ciechanow.pl/aktualnosc-726-archeologia_zywa_w_tarczynach.html


Miejsce pikniku wygląda dzis bardzo fajnie i jest dodatkową atrakcją przy odwiedzaniu kesza. Składa się z kilku drewnianych i glinianych chat, niektórych bardzo dużych, położonych na ładnej polance. Pamiętam, że na pikniku była również mała rekonstrukcja bitwy, ok. 20 rycerzy. W okolicy jest kilka domków letniskowych, ale zwykle, oprócz wędkarzy nad samym jeziorem nie widać żywej duszy. Zmotoryzowani powinni zostawić auto przy szosie Kiełpiny-Tarczyny. Otwieramy sobie bramkę przy szosie prowadzącą na teren po pikniku i pieszo idziemy ścieżką aż do bramy (foto 1) - nie wchodzimy na oznaczony teren prywatny, ale przez bramę na teren archeologiczny. Do kesza i samego grodziska kontynuujemy wędrówkę za bramą po lewej stronie terenu i wchodzimy w las. Za ok. 30m pojawia się fosa oddzielająca od lądu półwysep oraz widoczny wyraźnie wał grodziska .

Grodzisko koło wsi Tarczyny, zwane podobno Starym Szańcem, jest doœć niezwykłe. Całkiem szerokie i okršgłe u podstawy, znacznie zwęża się ku górze wysokiego do 15 m wału, którego korona – nieregularnie owalna – obejmowałaby bardzo mały majdan. Obejmowałaby, gdyby on tam był! Tymczasem, zamiast majdanu rozpoœciera się przed nami strome zapadlisko wałów, upodabniajšc wnętrze grodziska do wulkanicznego leja. Co więcej, znacznš częœć owego leja zajmuje pagórkowaty nasyp, stykajšcy się z wałem częœciš swojego obwodu. O ile obecny wyglšd odpowiada oryginalnemu, należałoby stanowczo wykluczyć nie tylko mieszkalnš, ale i refugialnš funkcję grodziska. Oczywiœcie nadawałoby by się ono œwietnie i jedynie do odprawiania obrzędów, zapewne na wewnętrznym nasypie, wyœmienicie widocznym z dowolnego miejsca na szczycie wałów.

 

W sierpniu 2001 r. odwiedziłem tam zorganizowany przez władze lokalne, TV Polskš i lokalnych wydawców prasy "piknik archeologiczny". Pokazano tam m.in. stanowisko archeologiczne zlokalizowane ok. 100 m od grodziska nad jeziorem. Archeolodzy, którzy pracowali przy tym stanowisku wyjaœniali, ze odkryto tu wioskę, która w różnych okresach składała się z kilku lub kilkunastu domostw. Funkcjš tej wioski to służenie mieszkańcom grodziska. Rzeczywiœcie widzieliœmy tam ładnie odsłonięte palenisko, przygotowane przekroje warstwy kulturowej wraz z powtykanymi jak rodzynki w ciasto fragmentami glinianych garnków.

 

Grodzisko wznosi się u nasady cypla nad Jez. Gršdy, naprzeciwko wsi o tejże nazwie. Od lšdu oddziela je głęboka fosa, a trafić tu można polnymi drogami zarówno z Tarczyn jak i z Gršdów. Datowane jest na XI-XII w. n.e. i podobno stanowi rezerwat archeologiczny, ale w terenie nijak nie oznaczony. Miejsce wioski widoczne jest z szosy Kielpiny-Grady. Od œcieżki wiodšcej z szosy do grodziska trzeba skręcić w prawo ok. 50m tuz przed przekroczeniem wzniesienia, za którym, gdyby iœć prosto, schodzi się już do jeziora. Miejsce wykopalisk leży obecnie na skraju lasu.

Opis skrzynki pochodzi z serwisu Opencaching.PL.

Log entries
 • There are no logentries yet
Photos
Information
21.11.2017 (21.11.2017)
Cache nameGrodzisko Średniowieczne
HintNa samym szczycie wału, pod sosną.
CountryPoland
GridsquareJJ00AA00AA
Latitude0.000000
Longitude0.000000
DifficultyEasy
TerrainHandicapped accessible
Logger
Empty
Rate
0 votes
Recommend

Geocaching of a different kind

 • 01
  SOTA Caches

  Log your SOTA activations on APRS Caching too

 • 02
  APRS Caches

  Weather stations, digipeaters, and iGates - turn your APRS stations into APRS Caches

 • 03
  Living APRS Caches

  Even you are able to turn into a living APRS Cache

 • 04
  Geo Caches

  Log your OpenCaching finds with your APRS enabled device