Description

Demony słowiańskie – byty nadprzyrodzone, które w mitologii słowiańskiej zajmują pozycję pośrednią między bogami a ludźmi (między sferą ziemsko-ludzką, materialną a sferą boską, czysto duchową, czyli zajmują miejsce w sferze astralnej), o cechach na wpół ludzkich i na wpół boskich.

Podobnie jak w mitologii pierwotnie pojęcie to miało charakter ambiwalentny, stanowiło zarówno pozytywne, jak i negatywne określenie nadludzkiej istoty - demony są groźne, ale i dobrotliwe (jako takie pełnią na przykład funkcję duchów opiekuńczych; mogą się przyczynić do zyskania przez człowieka bogactwa i władzy, ale też do utraty zdrowia, a nawet życia). Często pełnią także funkcję strażników, chroniących określone terytorium (np. ostępy leśne, akweny wód lub rzek). Takie demony najczęściej przedstawiano w postaci pół ludzkiej i pół zwierzęcej. Ponadto wiele wyobrażeń demonicznych odwołuje się do postaci, które na ogół są człowiekowi życzliwe, a szkodzą mu jedynie w słusznym gniewie (np. Skarbnik).

Wraz z rosnącym wpływem chrześcijaństwa demony zaczęto utożsamiać przede wszystkim ze złem, bowiem wszelkie uwikłanie w materię uważano za złe (a więc i istoty powiązane z materią choćby częściowo). W późniejszym okresie, wraz z ekspansją katolicyzmu, często jako demony zaczęto przedstawiać również etnicznych Bogów słowiańskich (degradując ich do poziomu demonów, rzadziej ich nadpisując świętymi katolickimi).

Przed demonami mają chronić m.in. amulety, specjalne zaklęcia, ofiary błagalne.

W etnologii i folklorze słowiańskim najczęściej stosowane klasyfikacje demonów sporządzane są w zależności od:

 • sfery ludzkiego życia, w które dany demon najczęściej ingeruje - np. Domowik / Poroniec;
 • stopnia szkodliwości lub przychylności ludziom - np. Utopiec / Płanetnik;
 • teren występowania, zamieszkiwania - np. Wodnik / Leszy / Domowik;
 • żywiołu, z którym demon jest najsilniej związany - np. Wodnik / Płanetnik;
 • genezy demona (posiada stałą swoją rzeczywistą postać, będący niejako przedstawicielem odrębnego gatunku / wymagający do zaistnienia w ludzkim świecie innej materii lub istoty, powstający niejako wyniku przeobrażenia) - np. Wodnik, Borowy / PłanetnikUtopiec, Wąpierz, Strzyga;
 • istoty demona (materialny, niematerialny – mogący lub nie mogący istotnie fizycznie ingerować w naszą rzeczywistość) – np. Zmora.


Generalnie powyższe klasyfikacje są dość płynne i wzajemnie się przenikające, przez co żadna z nich nie jest jednoznacznie obowiązująca.

Więcej: 
slawoslaw.pl 
Demony i potwory z wierzeń słowiańskich

-----

Kordy oczywiście są fałszywe, ale przeżywszy spotkanie z kilkoma z wielu słowiańskich demonów można rozwiązać poniższe równanie i odnaleźć skrzynkę finałową.

N 52° (1)(E+F).(W+P)(U-K)(C/H-G)' 
E 16° (5)(L/B).(U)(W-F)(T)' 

Wyliczone kordy powinny mieć postać z formatem WGS84: N 52° 10.000' E 16° 50.000' 

-----

W ostateczności: sześćsetsiedem-stosześćdziesiąttrzy-zeroczterdzierścitrzy

-----

 

Opis skrzynki pochodzi z serwisu Opencaching.PL.

Log entries
 • There are no logentries yet
Photos
Information
05.03.2018 (05.03.2018)
Cache nameDemony Słowian - Finał
Hintnisko; miejsca strzegą demony - wystarczy się rozejrzeć wokół aby je dostrzec
CountryPoland
GridsquareJJ00AA00AA
Latitude0.000000
Longitude0.000000
DifficultyEasy
TerrainHandicapped accessible
Logger
Empty
Rate
0 votes
Recommend

Geocaching of a different kind

 • 01
  SOTA Caches

  Log your SOTA activations on APRS Caching too

 • 02
  APRS Caches

  Weather stations, digipeaters, and iGates - turn your APRS stations into APRS Caches

 • 03
  Living APRS Caches

  Even you are able to turn into a living APRS Cache

 • 04
  Geo Caches

  Log your OpenCaching finds with your APRS enabled device